Kamery w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie.

bielik
Spotkanie fundacji w ORPD w Bukwałdzie
30 września 2016
zieba
 

Fundacja Natura 2010, OZE i Fundacja Humboldta podjęły działania w kierunku założenia kamer w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie.

I nstalacja kamer pozwoli bowiem na całodobową obserwację ptaków. Ptaki zazwyczaj płoszą się w obecności ludzi i zachowują przy nich inaczej. Nie jest możliwa zatem dokładana analiza poprawy ich stanu zdrowia.

Przykładem tego jest przebywający obecnie w ośrodku Orlik krzykliwy. Umieszczony jest w zamkniętym budynku z oknami na dużej wysokości, co uniemożliwia obserwację. Jego wyniki badań są pozytywne, ale nie ma pewności, czy można go wypuścić na wolność, gdyż opiekująca się nim pani Ewa Rumińska nie miała szansy zobaczyć, czy ptak znowu lata, a może się tylko tego domyślać. Bez tej pewności nie można podjąć ryzyka wypuszczenia go na wolność. Zainstalowanie kamery pozwoli zaś na obserwowanie jego zachowania bez obecności ludzi.

 

Potrzeba zainstalowania kamer w ptasich wolierach spowodowana jest ciągłą obserwacją ptasich pacjentów, minimalizując zaangażowanie czasowe pracowników ośrodka i zarazem stres wynikający z obecności ludzi.

Projekt zainstalowania kamer przez fundację w ORPD nie będzie służył jedynie do obserwacji stanu zdrowia pacjentów i ich zachowań, ale również da możliwość podglądania ich wszystkim osobom, które chciałyby dowiedzieć się o nich więcej lub wesprzeć ich leczenie. Będzie to możliwe dzięki podłączeniu wizji on-line na stronach fundacji. Chcielibyśmy pokazać wszystkim jak ważne jest działanie na rzecz ochrony przyrody, m.in. poprzez ochronę dzikich ptaków.