MAZURSKA FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY IM. ALEXANDRA VON HUMBOLDTA


MISJA i CELE
FUNDACJIPoprzez działalność naukową, naukowo-techniczną i oświatową Fundacja Ochrony Przyrody wpływa na przestrzeń, w której żyjemy.

Organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji Celów Fundacji,

Wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z urbanizacją i ochroną przyrody,

Upowszechnianie i promocja w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu środowiska.


Misja Fundacji Ochrony Przyrody

Poprzez działalność naukową, naukowo-techniczną i oświatową pragniemy wpływać na przestrzeń, w której żyjemy, pragniemy zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy z zachowaniem równowagi przyrodniczej.

Pragniemy upowszechniać wiedzę w zakresie ochrony środowiska oraz promować osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu ochrony środowiska zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zadbaj o Przyrodę